Medveten Andning

Detta är en kurs för dig som vill kunna påverka ditt mående på några minuter.  Du kommer att bli medveten om din egen förmåga och bara det bidrar till en lugnare andning. Kort sagt andningen är nyckeln till att hålla dig frisk & den bär du med dig överallt

Att det är viktigt är ingen nyhet. Bara med några minuter syrebrist kan förstöra hjärnans förmåga att bearbeta inkommande information. Men det är inte bara viktigt ATT vi andas, utan också HUR vi andas . En andning som bara är lite obalanserad ger över tiden stora negativa konsekvenser eftersom vi andas så mycket varje dag. Andningen speglar vad som pågår i kroppen — både tankar och känslor och om vi är stilla eller om vi rör på oss.

Genom att ta kontroll över vår andning kan vi påverka våra tankar och känslor, våra inre organ som hjärta och hjärna och kroppens olika funktioner som muskelrörelser, matsmältning och immunförsvar.

Faktum är att i andetaget har vi det bästa verktyget som någonsin uppfunnits för att hantera stress, rädsla , sorg och smärta.

Sover du dåligt? Snarkar du? Andas du häftigt när du tränar? Stressad? En hjärna som ofta går på högvarv? Har du låg energi och uthållighet? Högt blodtryck eller andra hjärt/kärl problem? Nedsatt sexuell förmåga? Är du ofta rädd, orolig, arg eller ledsen? Problem med återkommande problem i luftvägarna? Är du överviktig eller lider av fetma? Upplever du smärta och värk Är du ofta täppt i näsan?

 

Försämrade andningsvanor 

Om du svarade ja på någon av ovanstående frågor, kan förbättrade andningsvanor leda till stora hälsovinster.

Faktum är att försämrade andningsvanor är väldigt vanligt. Många andas snabbt, ytligt, håller andan, tar stora andetag m.m. Men de flesta människor är inte medvetna om att de har en andning med stor förbättringspotential.

Titta på listan nedan. Kanske blir du överraskad över att alla dessa aktiviteter indikerar försämrade andningsvanor:

 • Harklar dig i tid och otid (en harkling är ett andetag)
 • Suckar i tid och otid (innan vi suckar tar vi ett stort andetag)
 • Håller andan när du koncentrerar dig
 • Pratar snabbt (vilket innebär att du också andas snabbt)
 • Tar stora andetag innan du ska säga något
 • Har munnen öppen när du tränar och gör annan fysisk aktivitet
 • Andas snabbt, högt uppe i bröstet när du blir stressad
 • Snarkar när du sover (en snarkning är ett andetag)

 

Förbättra din andning nu

All strävan efter förbättrad hälsa och ökat välbefinnande bör inkludera en förbättrad andning som en grundläggande komponent. Eftersom vi har andningen med oss vart vi än går kan vi tillämpa andningsträningen varsomhelst och närsomhelst. Att andas på ett bra sätt i vardagen är inte alltid det enklaste, samtidigt som vi har alla möjligheter att förbättra den med lite träning. Genom att förbättra din andning är chansen stor att din hälsa, sömn och energinivå också förbättras.

För att hjälpa dig komma igång med att förbättra dina andningsvanor är vårt 7 stegs program 28-dagars Medveten Andningsträning till stor hjälp. Programmet är avsett att stötta dig med Medveten Andnings fyra verktyg:

 • Bli medveten om din andning. Medvetenhet är ofta första steget till förändring. Första steget i 7 stegs programmet är därför att ta tempen på din andning genom att svara på de 20 frågorna i Andningsindex.
 • Tejpa munnen på natten. Många av oss har munnen öppen när vi sover. Munandning i vila innebär per automatik att vi hyperventilerar, dvs vi får obalans mellan syre och koldioxid. Att tejpa munnen på natten med Sleep Tape är ett synnerligen enkelt, men ändå väldigt kraftfullt verktyg. Då det inte är lätt att hålla koll på din andning när du sover, säkerställer användandet av Sleep Tape att din mun förblir stängd under natten så att andningen bara sker in och ut genom näsan. Näsandning ger en lugnare sömn och minimalt med energiläckage, vilket ökar chansen att kroppen kan ägna sig åt läkning, reparation och återhämtning.
 • Träna med Relaxator. Med Relaxator andningstränare kan du träna upp dina andningsvanor så att du andas mer på ett sätt som motsvarar din kropps behov. Relaxatorn hjälper dig att andas långsammare och mer rytmiskt. Den tränar också upp muskeltonusen i de övre luftvägarna och stärker diafragman, vår viktigaste andningsmuskel.
 • Fysisk aktivitet med stängd mun. En bra andning börjar i näsan. Om din näsa är trång och du har svårt att andas genom näsan är det ofta ett tecken på att andningen inte är optimal. I näsan, under näsmusslorna, finns svällkroppar. De sväller upp när vi har ett för lågt koldioxidtryck, som en försvarsmekanism i ett sätt att försöka förhindra utflöde av koldioxid, då ju koldioxid lämnar kroppen vid utandning. Fysisk aktivitet med stängd mun tränar upp din förmåga att andas genom näsan. I takt med att du förbättrar din andning och återställer koldioxidtrycket kommer svällkropparna att minska i storlek, och näsan upplevs då som mindre trång.

 

Sju anledningar till att öka nivåerna av koldioxid i kroppen

I kroppens celler produceras hela tiden koldioxid, ca en liter på fyra minuter i vila, och när vi andas, så andas vi ut den koldioxid som byggts upp i kroppen. Ju mer aktiva vi är desto mer koldioxid produceras. Det är därför vi andas mer om vi är ute och springer jämfört med om vi sitter i soffan och slappar.

De sju viktigaste anledningarna till att det är viktigt att öka toleransen för koldioxid är:

Styr andningen
Reglerar kroppen ph värde
Bakteriedödande
Ökad syresättning
Vidgar blodkärl
Vidgar luftvägarna
Lugnar hjärnan

 

Karin Friberg

Besöksadress

Landshövdingevägen 8
(ingång runt hörnet ner i källaren)
26252 ÄNGELHOLM

Kontakt

0730 304 305
karin@omtanka.com