Medicinsk Yoga– Vad är det?

Medicinsk Yoga är…..

…en yogaform för ALLA oavsett ålder & inskränkningar. Den kan göras på stol eller på golvet. En terapeutisk yogaform som formats och utvecklats på Institutet för Medicinsk Yoga, IMY, i Stockholm & som utgår från en mycket gammal, ursprunglig yoga från norra Indien och Tibet.

En av de äldsta former av yoga människan känner till.

Medicinsk Yogan är utvecklad under kliniskt/terapeutiskt arbete med människor på IMY och via kursverksamhet med tiotusentals deltagare på flera hundra svenska arbetsplatser sedan början av 1996. Detta yogiska system är också utvecklat utifrån resultaten av hundratals vetenskapliga studier över hela världen på olika former av yoga, bland dem ett halvt dussin svenska studier bl.a. på Karolinska Institutet, Danderyds sjukhus och i Stockholms Universitets regi.
Efter tre och ett halvt års rehabverksamhet med Medicinsk Yoga för sin personal uttryckte företrädare för Astra-Zenecas företagshälsovård att de löpande utvärderingarna tydligt påvisade Medicinsk Yoga som den mest effektiva form av rehabilitering de hade att erbjuda sina medarbetare under denna period. Medicinsk Yoga som rehab sprids nu vidare inom koncernen.

Medicinsk Yoga innefattar ett hundratal olika pass och meditationer och är ett utpräglat terapeutiskt system som kan användas vid rehabilitering för grupper med olika behov, t.ex. astmatiker, utbrända, vid rygg- och hjärtproblem, sömn- och ätstörningar, Parkinson, migrän m.fl. Medicinsk Yoga kan alltid skräddarsys för den enskildes specifika och unika behov.

Fysiska övningar och ställningar kombineras med andnings- och koncentrationstekniker. Enkla, kraftfulla yogapass kombineras med djupverkande meditation för att verka för en djup, direkt och energimässig balans på alla plan; fysiskt, mentalt och emotionellt.

Alla övningar utförs alltid med utgångspunkt utifrån individens förmåga och kapacitet. Även svårt utmattade och kroniskt sjuka personer kan delta i utövandet av Medicinsk Yoga.

MANTRA – vad är det?

Mantra: Kunskapen om ljud. Inom Medicinsk Yoga används olika former av mantra. Vad betyder de, varför använder vi dem, vad är mantra för något?
Människan är och har alltid varit omgiven av ljud. Ända sedan vi satt i våra grottor och hörde vilddjuren yla utanför i mörkret, till dagens oavbrutna ljudmatta. Sedan tidernas begynnelse har vi satt samman många olika kombinationer av ljud och gett dem viss betydelse. Under årtusenden har vi kommunicerat med varandra med hjälp av ljud som vi format till ord till olika språk.

Ordet mantra är sammansatt av orden man, som betyder sinne eller att tänka, och tra som betyder våglängd eller instrumentalitet.

Mantra – ett kodat ljud
Man kan säga att det forskarna i modern tid kommit fram till det som yogan och andra traditioner vetat om sedan urminnes tider: Vi påverkas tydligt och mätbart av ljud och musik.

Mantra är en kombination av ljud vars vibrationer har en unik effekt på sinnet. En serie ljud som skapas för att lyfta sinnet, stilla tanken och modifiera medvetandet genom sin rytmiska repetition.

Ett mantra har en viss våglängd, en viss frekvens, med en klart påvisbar, positiv effekt på både kropp och sinne. Kombinationen av ljud, resonans och rytm producerar ett förhöjt medvetande och riktar flödet av tankar på ett specifikt sätt. Kraften hos mantrat ökar ju mer du använder det och ju mer medveten du är som individ. Enkelt uttryckt är mantrat ett tekniskt hjälpmedel för dig att reglera och styra ditt sinne.

Mantra – ett sätt att stämma ditt instrument
Om vi för ett ögonblick går tillbaka till liknelsen med människan som en gitarr, uppbyggd av och fylld med vibrerande super-strängar.

Att en världsberömd gitarrist som t.ex. André Segovia skulle ha gått upp på scen och spelat inför ett fullsatt hus utan att först se till att gitarren hans instrument var perfekt stämt – det är inte att tänka på – men det är precis det vi andra gör. Varje morgon går vi upp på tillvarons scen och spelar på vårt instrument med omgivningen som vår publik – och vi vet inte hur vi ska göra för att stämma instrumentet. Vi vet många gånger inte ens om att vi borde stämma det!

Detta är vad mantrat gör. Det stämmer ditt instrument. Mantrats vibrationer harmonierar med dina supersträngar och får dem att vibrera tillsammans i takt – som en vacker melodi eller en perfekt skala, med tydliga, mätbara resultat som följd.

Hur går det till?

Vissa meditationsformer är väldigt restriktiva. Eleven får ett mantra som sedan ska vara personligt och som aldrig får yppas för någon. Medicinsk Yoga som tradition innehåller en stor mängd mantran vilka idag undervisas öppet och är tillgängliga för alla intresserade. När du säger ett mantra, upprepar det flera gånger är det viktigt att du rör på munnen och att du rör tungan väldigt exakt inne i munnen. Reflexpunkter på tungan och meridian-punkter uppe i gommen stimuleras då och påverkar enligt yogans sätt att se det ditt sinne mycket specifikt.

När mantrat utförs korrekt stimuleras olika körtlar i hjärnan: hypothalamus, hypofysen och tallkottkörteln. Dessa stimuleras, hormoner går ut i kroppen vilket skapar balans och harmoni i både kropp och sinne.

Varje mantra har sin betydelse. Orden har en betydelse men det inte så mycket vad orden betyder som dess vibration som har effekt på dig, som att stämma din gitarr. Naturligtvis påverkar orden. Mantran är som positiva affirmationer. Du säger snälla, visa, insiktsfulla ord till dig själv vilket med tiden påverkar din självbild.

Här följer en beskrivning av tre olika mantra som vi använder väldigt ofta inom Medicinsk Yoga:

Sat Nam

Det mest grundläggande mantrat inom Medicinsk Yoga är SAT NAM. Det kopplas till andningen och används i princip under alla yogapass vi gör. Du vibrerar ljudet inom dig i takt med andningen. SAT på in-, NAM på utandning.

SAT betyder sanning och NAM står för namn eller identitet. Vi brukar översätta mantrat till svenska med ”jag är sann” eller ”sanning är min identitet”. Det blir som en positiv affirmation till dig själv.

Mantrat ska uttalas satt naaum (a) där du till hälften sväljer det sista a:et. Sat Nam används förutom som en tyst upprepad koncentrationsövning under yogapassen även som ett sätt att avsluta ett yogapass, uttoning. Du säger då mantrat högt tre gånger som en signal till dig själv att nu är passet över, nu är det dags att gå tillbaka ut i vardagen igen. Låååångt SAT, kort NAM.

Ong Namo Guru Dev Namo

Detta mantra inleder varje yogapass i Medicinsk Yoga. Det upprepas högt tre gånger innan yogapasset börjar, intoning. Det är ett sätt att ge dig själv en signal att nu är det dags för yoga och ingenting annat. Liknelsen med Pavlovs hundar passar bra här. När de skulle få mat ringde samtidigt en klocka. Hundarna lärde sig att klockan betydde mat. Detta gav till resultat att hundarnas matsmältningsapparat och salivutsöndring satte igång vid ljudet av klockan. Både kropp och sinne hos hundarna reagerade på signalen. Samma sak kommer att hända dig när du regelbundet börjar träna yoga. Kropp och sinne kommer att reagera med lugn, balans och avspänning redan vid intoningsmantrat, innan du ens börjat med själva yogaövningarna.

ONG NAMO GURU DEV NAMO betyder i ungefärlig svensk översättning:
”Jag kallar på och öppnar mig inför den oändliga universella visdom och kreativa medvetenhet som jag har djupt inom mig själv och som nu ska leda mig från mörker till ljus, från okunnighet till insikt.

Uttalet: O i ong sägs på samma sätt som o i det engelska ordet go. NG i ong är utdraget och skall producera en vibration upp i gommen, upp i skallen. NAMO har ett kort nam och ett utdraget o. GURU delas upp i ett kort go och ett lång ruuu vilket uttalas som det engelska ordet true (sann). DEV uttalas devv. Det sista NAMO låter precis som det första.

Wahe Guru

”Obeskrivlig insikt och visdom” eller ”Fantastiskt!” är betydelsen av detta enkla mantra.

Det är sammansatt av WAHE som betyder extas och GURU som betyder från mörker till ljus eller från okunnighet till insikt och visdom.

Uttalet: Mantrat delas upp i tre stav-elser WA – HE – GURU. Det första wa har ett långt a. HE uttalas hejj. GURU som beskrivet här ovan. När du säger mantrat högt fokuserar du första stavelsen WA i näsan, den andra HE i halsen och den sista GURU i hjärtat.

Enligt yogan är detta mantra bra att använda för en person som har problem med starka känslor, sorg, ilska etc. WAHE GURU skapar en känsla av inre frid. Det kan få dig att släppa känslor av rädsla och begränsning.

MEDITATION – vad är det?

Meditation är en viktig del i yogan. I Medicinsk Yoga avslutas varje yogapass med en meditation. Det finns många sätt att meditera och det har skrivits tusentals böcker i ämnet.

Historik

I Indien och i en stor del av övriga Asien har människor under tusentals år utövat olika former av meditation som ett sätt att nå andlig klarhet. Även här i väst har under lång tid meditation tränats av ett litet antal personer. Huvudsakligen sådana som varit intresserade av buddismen.

På 1960-talet kom meditationen mer i rampljuset, bl.a. på grund av the Beatles som reste till Indien för att meditera med Maharishi Mahesh Yogi. Maharishi öppnade upp väst för Transcendental Meditation – TM, en form av mantra meditation. Olika former av meditation har länge praktiserats inom olika kristna sammanslutningar bl.a. jesuiterna. Meditation utövas idag regelbundet av miljontals människor över hela världen. Meditationens effekter Kroppens negativa reaktioner på stress minskar, bl.a. balanseras blodtrycket. Meditation renar sinnet och får kroppen att slappna av. Liksom yoga ger meditation andrum (rum för anden) och meditation syftar även till att stärka viljan och förmågan att ordna sin egen tillvaro på bästa sätt.

Meditation hjälper dig att:
– Finna ett inre lugn
– Öka koncentrationen och din mentala snabbhet
– Bli mindre reaktiv, d v s mindre styrd av enbart dina känslor
– Leva med en större medvetenhet och balans

Vad händer när du mediterar?

Meditation kräver koncentration, uthållighet och en viss tid. De flesta av oss kan utan större svårighet lära oss meditera. På ett plan handlar meditation om att ”städa upp på vinden” vilket kanske inte är så glamouröst men oftast välbehövligt och väldigt skönt när det är gjort.

Det finns olika typer av meditation. Det finns många olika sätt att göra det men i grunden handlar det om olika sätt att nå samma mål, olika stigar upp till samma bergstopp. När du mediterar regelbundet kommer du till en början märka att sinnet gärna och ofta drar iväg med dina tankar.

Då använder du dig av ett mantra, andningen eller någon annan teknik för att återföra fokus igen. Ofta kan djupt liggande stress ta form som ytligt liggande tankar. Ibland kan det kännas påfrestande med all stress, negativa tankar, svartsyn och oro som verkar välla upp under en meditation. Tankeskräp som kan få dig att vilja sluta meditera. Gör inte det. Fortsätt i stället.

Det finns två liknelser, en om ett oljefat och en om en ung munk som på ett bra sätt speglar meditationsprocessen.

Tunnan

Tänk dig en tunna på en kaj nere i hamnen, rostig och smutsig. Ingen har brytt sig om denna tunna på länge. Du får nu i uppdrag att se till att den kan användas igen. Du ska fylla den med friskt vatten. Mycket skräp har samlats och sitter fast i botten och utmed tunnans insidor.

Glad i hågen börjar du fylla på med rent, klart vatten. Din förhoppning är förstås att det ska bli ett enkelt jobb, att det ska bli rent på en gång. Istället lossnar all smuts och upp till ytan kommer en sörja av slagg, smuts och gamla fimpar.

Du känner dig besviken för att det inte blev rent så fort som du ville. Det du kan göra då är att sluta hälla vatten i tunnan, ge upp. Du kan också välja att fortsätta att hälla friskt, rent och kärleksfullt vatten ner i tunnan. Till slut kommer alla fimpar och smuts försvinna och tunnan blir ren. Valet är ditt, det är du som bestämmer hur snabbt tunnan ska bli ren.

Tunnan är ditt inre. Det blir inte rent där om du inte själv gör rent därinne. Meditationen renar dina tankar och du får möjlighet att gå vidare istället för att släpa på gamla mönster som håller dig tillbaka.

Historien om munken säger också en del om meditation i sig:

Munken En grupp buddistiska munkar satt och mediterade. Helt plötsligt får en av de yngre munkarna en fantastisk vision för sin inre syn: Himlen, Buddha, gudomliga varelser och den ena platsen vackrare än den andra uppenbarar sig inför honom. Lyckligt berättar han för sin mästare:

– Mästare, mästare! Jag ser enormt vackra saker! Buddha har uppenbarat sig för mig och jag upplever himlen och paradiset. Vad ska jag göra?

– Fortsätt meditera du, svarade då mästaren lugnt. Det går snart över. Det försvinner.

Vi kanske längtar efter mirakel och ibland kan vi uppleva saker bortom det vi ser som det normala. När du mediterar bör du dock inte ha några förväntningar, utan bevittna, känn hur du mår. Innerst inne vet du vem du är och vart du vill.

Meditationstekniker

Meditation koncentrerar fokus bortom det intellektuella tankearbetet. Det finns olika många olika meditationstekniker, koncentration på fysiska funktioner som t.ex. andning, puls eller hjärtljud. Andningen används ofta för att koncentrera och fokusera sinnet. Andningen kan också visualiseras genom att du andas in lugn och andas ut stress och spänning. Andningen kan samordnas med ett mantra. Medicinsk Yoga använder SAT NAM där du säger eller tänker SAT på in- och NAM på utandning.

Koncentrationen kan fokuseras på ett ljus eller annat föremål, en färg eller form för att hålla sinnet stilla. Visualisering så som symboliska tankar eller saker. Lugna platser i ditt inre, ett ord, en sak eller en känsla. Ljudmeditationer, då mantran sjungs eller rytmiskt upprepas högt.

Rörelsemeditation, där du t.ex. rör dig i takt till stilla musik. Medicinsk Yoga innehåller många hundra olika meditationsövningar, som är består av någon av ovan metoder eller en kombination av olika moment. Här finns meditationsövningar för:

Avspänning, balans i olika former, depression, effektivitet, energi, fobier, hjärtat, healing, hjärnan, intuition, kraft och vitalitet, kommunikation, koncentration, kreativitet, mental kontroll, negativitet, nervstyrka, rädsla, självtillit, stress, tålamod, utbrändhet, viljestyrka och vitalitet – för att nämna några.

Prova att meditera

Börja med ett yogapass och avsluta med någon dessa meditationer eller gör meditationen direkt.

PULSMEDITATION
Sitt i lätt meditationsställning eller på en stol. Tag pulsen på vänster handled med hjälp av höger pek- och långfinger. Sitt avspänd med slutna ögon. Håll fokus i 3:e ögat. Följ pulsslagen och tänk SAT NAM i takt med din egen puls. Andas lugna djupa andetag. Andningen följer inte pulsen. Sitt på detta sätt i 11 minuter. Vila.

Denna meditation är bra för människor som inte tror att de kan meditera. Meditationen stillar sinnet och är effektiv mot starka negativa känslor.

MEDITATION FÖR LÄTTARE SINNE OCH GLÄDJE
Sitt i lätt meditationsställning eller på en stol. Slut ögonen delvis och fixera bl-icken på nästippen. Vrid mjukt huvudet så långt du kan åt vänster och säg WHA. Vrid åt höger och säg GURU. Fortsätt med detta under 11 minuter. Vänd sedan ansiktet framåt, skifta fokus från nästippen upp in i 3:e ögat, slut ögonen. Andas långa djupa andetag i 3 minuter.

Denna meditation skapar en känsla av lugn och glädje i sinnet. Den fokuserar på skapandet av de två små trianglar, en mellan ögonen och nästippen, en mellan ögonen och 3:e ögat. Formandet av dessa trianglar och ditt fokus på dem skapar balans i ditt undermedvetna. WHA GURU betyder ”Extas som trotsar all beskrivning”.

MEDITATION SOM TAR BORT STRESS
Sitt i lätt meditationsställning eller på en stol. Sträck höger arm upp längs med örat och vänster arm ”fem i ett” ut åt vänster med handflatan vänd utåt. Lägg tummarna på bägge händer mot kudden strax under lillfingret. Ögonen är en aning öppna, kisa och titta på din nästipp. Raka armbågar. Låt andningen sköta sig själv och håll positionen i 11 minuter.
Bra mot problem i nedre ryggen, i njurar och binjurar. Bra mot stress. Bra för hjärtat.

CHAKRA – vad är det?
Som utövare av yoga i allmänhet och Medicinsk Yoga i synnerhet kommer du många gånger komma i kontakt med ordet chakra.

Chakras är sju större energicenter som är belägna i människans subtila kropp längs med ryggraden. Varje chakra relaterar till olika kroppsdelar, körtlar och nervcentrum i den fysiska kroppen. De relaterar också till mentala och känslomässiga egenskaper samt till vår grad av medvetenhet.

Enligt den yogiska traditionen finns det många chakror i kroppen, men sju större räknas som de viktigaste. I Medicinsk Yoga lägger vi till auran, energifältet runt kroppen, som ett åttonde chakra. Chakrasystemet är en modell som hjälper oss att förstå hur mentala och känslomässiga tillstånd är kopplade till olika kroppsdelar.

I Indien var yoga först och främst en teknik för att öppna chakrorna och nå andlig upplysning. I västerlandet har vi också kommit att tolka chakrasystemet som ett symboliskt system för självkännedom och personlig utveckling. De flesta människor domineras av ett chakra. Det påverkar personens tankar och beteende och avgör vilken typ av situationer som personen kommer att attrahera. När man har fastnat i ett chakar så uppkommer samma typ av problem och dramer om och om igen, tills man lärt sig att hantera det området och kan gå vidare. Genom yogan kan man rikta sin energi mot ett specifikt chakra. Det för obalansen upp till ytan och gör det lättare att förändra.

Chakrasystemet är ett hierarkiskt ordnat system som går från det lägsta och mest instinktiva medvetandetillståndet till det högst utvecklade. Den västerländska kulturen uppmanar oss att identifiera oss med de tre lägre chakrorna. Första chakrat handlar om rädslan att inte överleva, vilket är ett tema som vi ständigt möter i nyheter och filmer. Andra chakrat handlar om att få njutning genom sinnesorganen genom t ex sex, mat och droger. Tredje chakrat handlar om själhävdelse genom att söka efter pengar, makt och status. Dessa tre chakror representerar det dominerande temat i den västerländska kulturen. Enligt den yogiska traditionen är graden av lycka, harmoni och tillfredställelse, som man kan uppleva i de lägre chakrorna, relativt låg i jämförelse med de högre.

För att kunna uppnå ett högre medvetandetillstånd måste man först ha integrerat de lägre chakrornas egenskaper. I Medicinsk Yoga betonas vikten av att ha en stabil grund och kunna hantera vardagslivets utmaningar. Chakrorna är sällan helt öppna eller helt stängda, det är bara mer eller mindre energiflöde i dem. Alla chakrorna hänger samman så för att uppnå balans och harmoni behöver hela chakrasystemet stärkas och balanseras.

Samtliga yogapass inom Medicinsk Yoga balanserar chakrasystemet.

Karin Friberg

Besöksadress

Landshövdingevägen 8
(ingång runt hörnet ner i källaren)
26252 ÄNGELHOLM

Kontakt

0730 304 305
karin@omtanka.com