Reconnective Healing

ReConnective

Reconnective Healing

Reconnective Healing är ofta en livsavgörande upplevelse.

Reconnective Healing är mer än energi, det är ljus och information. Healingen verkar inte bara fysiskt, psykiskt eller känslomässigt utan med hela dig!

Det forskas grundligt kring Reconnective Healing och denna återkoppling får starkt stöd av de senaste teorierna på de nukleära och kvantfysiska områdena.

En del upplever det väldigt mjukt och stilla som en djup avslappning eller ett annat medvetande tillstånd, medan andra upplever det väldigt påtagligt fysiskt med olika registers, eller genom en mängd olika sinnesintryck. 
Även om alla får en unik session är det bra att vara öppen för att healingen kan komma i många former och på många plan. Reconnective Healing är mer än healing det handlar om utveckling och evolution.

Några exempel: många klienter beskriver hur det blivit av med psykiska och fysiska smärtor och besvär, hur livet blivit lättare och roligare, relationer förbättrats, rädslor och ångest försvunnit eller möts med en helt nytt lugn och vetskap, en otrolig lycko- och kärleksfylld känsla eller att livet flyter lättare och med mer glädje m.m. Din interaktion med dessa högst påtagliga energier aktiveras under din session, och forsätter att arbeta med dig långt efter det att sessionen avslutats. Till följd av dina sessioner kommer du att harmoniseras med en mer omfattande och evolutionär healingfrekvens än någonsin tidigare.
Boka gärna 3 sessioner inom en vecka. Då den tredje sessionen ofta beskrivs som speciell.

”Reconnective Healing återkopplar oss till universums fullkomlighet genom att vi återkopplas till den vi verkligen är och till vår egen fullkomlighet.”  Eric Pearl

The Reconnection är den process som återupprättar förbindelsen mellan kroppens meridianer och nätverket av kraftlinjer som omger vår planet.

Ursprungligen var vi sammanlänkade med Universum på ett helt annat sätt än vi är idag, via de kraftlinjer som omger jorden. Meridianerna (ibland kallade akupunkturlinjerna) på våra kroppar var sammanlänkade med de nätlinjer som omsluter planeten och korsar varandra på kraftplatser som Machu Pichu och Sedona.

Dessa linjer var konstruerade att fortsätta ut och förena oss med ett oerhört mycket större nät och som knyter oss till hela universum.

Våra kroppar innehåller egna uppsättningar av energilinjer och punkter, som fortfarande tjänar som vår förbindelselänk till universum. De är en kanal som underlättar vår kommunikation av energi, ljus och information mellan stort och litet, makrokosmos och mikrokosmos, universum och mänskligheten. Mänskligheten blev med tiden avskild från dessa linjer och vi förlorade vår medfödda länk till universum.

The Reconnection ger oss nya linjer som sammanlänkar oss på en mer kraftfull och utvecklande nivå än någonsin tidigare och återkopplar oss till dessa kanaler av ljus och information.

The Reconnection innebär ofta stor utveckling, att helt nya möjligheter öppnar sig och att man får en tydligare bild av sin egen unika livsväg.

Även om det inte är ett krav, rekommenderar vi 1-3 healingsessioner innan The Reconnection.

The Reconnection utförs endast en gång i livet.

Artiklar/Tv program

http://www.thereconnection.com/press/tv_northwestafternoon.html

Eric Pearl i Aftonbladet 8 augusti 2008

http://www.aftonbladet.se/kropphalsa/article3059534.ab

Eric Pearl i Energivågen september 2008

http://www.energivagen.com/Media/Nr148/EV148_healing_ar_en_gava.pdf

Radio intervju med Eric Pearl februari 2009

http://www.talkshoe.com/talkshoe/web/audioPop.jsp?episodeId=197286&cmd=apop

Eric Pearl i tidningen Hälsa 10 mars 2009

http://www.halsa.se/artiklar.asp?id=45&artikelid=132

Intervju med Eric Pearl

http://www.consciousmedianetwork.com/members/epearl.htm

Inside the Revolution in Alternative Healing

New insight into our bodies, minds and health

In our full-length film, The Living Matrix – The Science of Healing — we bring you breakthroughs that will transform your understanding of how to get well and stay well.

Now you can get an up-close look at the science of information as medicine. Leading researchers and health practitioners share their discoveries on the ”miracle cures” traditional medicine can’t explain. Eric Pearl is in this movie.

Change the way you think about your health – watch the trailer now.

http://www.thelivingmatrix.tv/trailer

Comments are closed.