Energi Balanserings Teknik (EBT)

EBT

Energi Balanserings Teknik (EBT)

EBT (Energi Balanserings Teknik) är en form av healing där terapeuten använder sig av personens egen kropp för att läsa av svagheter och obalanser och därefter korrigera dessa.

Våra kroppar fungerar som en dator – energin är antingen PÅ eller AV, 1 eller 0. När vår inre biologiska dator slås ut av olika störningar ger det symtom och störningar i både vår kropp och i vårt sinne

Med hjälp av ett muskelresponstest kan man avgöra vad hos Dig som behöver korrigeras. Man kan alltså programmera om dessa tusentals små ”strömbrytare” inne i kroppen som antingen är av eller på.

Det går att arbeta med såväl fysiska, mentala, känslomässiga, psykiska, psykologiska som andliga problem med denna fantastiska metod.

Det mesta ifrån rent kroppsliga besvär till mer diffusa problem kan avhjälpas med behandling i EBT. Som med alla andra behandlingar – allt ifrån massage till hudvård – så gäller en viktig grundregel – har ett problem varit långvarigt för en person är det stor sannolikhet att du behöver jobba med det mer än ett par gånger.

Vad som blir resultat för en person behöver inte bli det för nästa – vi är skilda individer och behöver och svarar olika starkt på olika behandlingar.

EBT-healing är baserad på Dr. Kam Yuens Chinese Energetic Medicine. Det är en snabb healingteknik som behandlar många slags problem, hos både människor och djur, med exakta energikorrigeringar.

EBT är utformad för att korrigera och eliminera symptom och negativa effekter skapade av blockeringar, trauman, sjukdomar och negativa energimönster som skapar fysiska obalanser, psykiska rädslor och fobier, känslomässiga störningar, missbruk och icke önskvärda beteenden, relations – och kommunikationsproblem.

 

Comments are closed.